Nghi thức đón chư thiên của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nghi thức đón chư thiên trong Tết cổ truyền Vào năm mới của đồng bào Khmer Nam Bộ tại chùa Dơi (Sóc Trăng). Ảnh: Sơn Hên
Nghi thức đón chư thiên trong Tết cổ truyền Vào năm mới của đồng bào Khmer Nam Bộ tại chùa Dơi (Sóc Trăng). Ảnh: Sơn Hên
Nghi thức đón chư thiên của đồng bào Khmer Nam Bộ ảnh 1Nghi thức đón chư thiên trong Tết cổ truyền Vào năm mới của đồng bào Khmer Nam Bộ tại chùa Dơi (Sóc Trăng). Ảnh: Sơn Hên
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm