Thứ 5, 21/03/2019, 11:46 GMT+7
 Điện Biên Cách làm sáng tạo nuôi dưỡng cho học sinh tình yêu với lịch sử văn hóa của dân tộc

Điện Biên: Cách làm sáng tạo, nuôi dưỡng cho học sinh tình yêu với lịch sử, văn hóa của dân tộc

Nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao hiểu biết về các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức chương trình câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”. Hoạt động này giúp học sinh có trải nghiệm trong từng giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng, hình thành cho các em tình yêu đối với lịch sử, văn hóa, có ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.