Nhân rộng mô hình sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông dân sản xuất lúa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Hợp tác xã Đức Xá (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có 120 xã viên tham gia sản xuất 33ha lúa HN6 theo mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau khi tham gia mô hình này, bà con nông dân đã thay đổi phương pháp gieo sạ bằng công cụ sạ hàng. Sản xuất theo mô hình này, bà con nông dân chỉ cung cấp cho đồng ruộng nguồn hữu cơ như phân chuồng, rơm rạ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh; sử dụng chế phẩm sinh học từ ớt, tỏi, gừng để thay cho thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh; qua đó vừa thân thiện với môi trường, vừa tận dụng được các sản phẩm được nông dân làm ra.

Theo đại diện Hợp tác xã Đức Xá, mô hình sản xuất lúa HN6 thích ứng với biến đổi khí hậu cho năng suất cao, đạt trên 60 tạ/ha. Gạo làm ra có chất lượng cao và bảo đảm an toàn thực phẩm, do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đánh giá, qua 4 năm thực hiện, việc sản xuất lúa theo mô hình "nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu" đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Theo đó vừa giúp nông dân tiết kiệm nước tưới, phân bón, chi phí, công lao động; vừa tăng năng suất, nâng cao chất lượng lúa.

Cụ thể, việc sản xuất lúa theo mô hình này giúp giảm lượng phân đạm urê từ 30 - 36kg/ha/vụ, tiết kiệm 30kg lúa giống/ha, giảm công chăm sóc và hạn chế sâu bệnh gây hại.

Trong khi đó, năng suất lúa bình quân cao hơn so với sản xuất đại trà từ 5 - 6 tạ/ha/vụ; lợi nhuận bình quân cao hơn so với sản xuất đại trà từ 5 -7 triệu đồng/ha/vụ. Việc sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất.

Ngoài sản xuất lúa, tỉnh Quảng Trị đang nhân rộng mô hình “nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” trên các cây như hồ tiêu, lạc, ngô, đậu xanh. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ hỗ trợ bà con nông dân cây giống, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật... để tăng diện tích cây trồng áp dụng theo mô hình này.
Nguyên Lý


Đề xuất