Nét mới trong cưới hỏi của đồng bào Khmer An Giang

Lễ đưa rể qua nhà gái


Hình thức truyền thống, việc chọn vợ hoặc chồng cho con phải do cha mẹ quyết định, ưu tiên kết hôn trong dòng họ để sống quây quần bảo vệ lẫn nhau và cả tài sản... không thất thoát ra bên ngoài. Còn hình thức hiện đại đang được đồng bào ủng hộ như không cưới người trong dòng họ, đôi trẻ tự tìm hiểu, quyết định lấy nhau. Phần lễ vật cũng được giảm bớt 50%, đặc biệt chú rể không còn phải đến nhà cô dâu trước khi tổ chức lễ cưới. Chỉ còn giữ 2/7 nghi thức trong ngày chính lễ là nghi thức “Cột chỉ tay”, “Lễ chung giường”, bổ sung mới nghi thức mang tính nhân văn như “Dâng cơm cho sư” và “Lễ cắt tóc”.      

Làm phép chúc cô dâu chú rể hạnh phúc

Loại bỏ được các hủ tục lạc hậu, đồng bào Khmer vẫn duy trì được những phong tục truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng trong các lễ cưới ngày nay. Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh lễ cưới theo nếp sống mới của đồng bào Khmer.

 
Cô dâu đón chú rể


Dâng hoa cha mẹ

 Đề xuất