Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất

Tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ngày 18/11/2022.

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 1Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 2 Trình diễn trang phục dân tộc Hoa, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 3
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 4Trình diễn trang phục người Mông xanh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 5Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Dao, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 6Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 7
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 8 Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 9
Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần thứ nhất ảnh 10Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Nùng, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Tuấn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm