Lễ cúng bến nước của người Ê - đê

Dân làng hồ hởi đón nguồn nước trong lành

Ngay từ sáng sớm, chủ bến nước đã đánh những hồi chuông dài báo cho buôn làng biết sắp tổ chức Lễ cúng bến nước. Tất cả mọi gia đình trong buôn đều phải tham gia lễ này, không được vắng mặt.

Thầy cúng làm lễ tại bờ rào nhà chủ trước

Lễ cúng gồm 3 phần: Phần thứ nhất, cúng tại bến nước để cầu thần nước mang lại sức khỏe cho người dân; phần thứ hai, cúng tại hàng rào trước khi mang nước vào nhà và cuối cùng là cúng tại nhà của chủ bến nước. Lễ cúng bến nước ngoài ý nghĩa là một nghi lễ độc đáo của đồng bào Ê-đê còn là một việc làm để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn nguồn nước sạch sẽ, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống.

Chủ nhà chuẩn bị các món ăn làm lễ cúng

Cúng tế tại bến nước

 Đề xuất