Đồng bào Mông ở Sơn La đón Tết

Đồng bào Mông ở Sơn La đón Tết
Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chơi trò ném Pao trong ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chơi trò ném Pao trong ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vui chơi đón Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
 Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vui chơi đón Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vui chơi trong ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vui chơi trong ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chơi trò bập bênh. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
 Trẻ em dân tộc Mông ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chơi trò bập bênh. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Nguyễn Cường

TTXVN

Có thể bạn quan tâm