Lễ cưới của người Xê - đăng

Ông mai trao cơm nếp và thịt gà cho chú rể và cô dâu trong lễ cưới

Người Xê-đăng có tục nhà gái thách cưới nhà trai  nhiều lễ vật, trong đó nhất thiết phải có hai thứ giá trị  là chiêng, ché. Khi đủ điều kiện vật chất, ông mai cùng gia đình hai bên chọn ngày cưới. Trong ngày cưới, nhà  trai trình lễ vật cho cô dâu. Nhà gái cắt tiết con gà do  nhà trai mang đến, hòa tiết với rượu, luộc gà, cho hai  vợ chồng cùng ăn thịt gà và uống rượu tiết gà. Cô dâu, chú rể bôi cơm lên đầu nhau, bôi máu lên trán nhau  thể hiện hồn của hai người đã nhập làm một và xua đuổi tà ma ra khỏi thể xác nhau.
 

Chú rể và cô dâu người Xê - đăng


Cô dâu theo chồng về nhà trai, mang theo một bó  củi tượng trưng cho việc chuyển mọi sinh hoạt sang  nhà chồng. Sau ngày cưới, cô dâu lo bếp núc, đem bó củi của mình mang ra đốt dần. Những ngày sau, hai  vợ chồng ra suối xúc cá trước sự chứng kiến của họ  hàng.  Người  Xê-đăng  quan  niệm,  nếu  vợ  chồng  xúc  phải cua đá sẽ hay cãi vã, nếu xúc được cá thì tương lai  vợ chồng sẽ hạnh phúc lâu dài.

Một số lễ vật dẫn cưới


Ông mai đeo vòng cho chú rể

 

Ông mai đeo chuỗi vòng cườm cho cô dâu

 Đề xuất