Lễ cầu mùa của đồng bào Khơ Mú ở Điện Biên

Nghi lễ cầu mùa của đồng bào Khơ Mú được tổ chức cho nhiều gia đình cùng khu vực canh tác nương rẫy hoặc có thể làm lễ chung cho cả bản tùy vào điều kiện canh tác hàng năm.
 
 
 Bản làng người Khơ Mú trên vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Đúng ngày tổ chức lễ, thầy cúng thắp hương báo cáo tổ tiên, sư phụ.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
 Dân bản đi tổ chức lễ cầu mùa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Chuẩn bị các đồ lễ cúng cho lễ cầu mùa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Thầy cúng và mọi người chuẩn bị đàn cúng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Tăm đao là dụng cụ không thể thiếu trong các nghi lễ cộng đồng.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Vị trí tổ chức lễ cúng cầu mùa là những mảnh nương trung tâm của bản làng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Đàn cúng lễ cầu mùa được lập trên mảnh ruộng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Thầy cúng làm lễ cúng giao lễ vật cho thần linh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Dân bản nộp cây giống cho thầy cúng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Điệu múa tầm đao của đồng bào Khơ Mú. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Điệu múa xòe của đồng bào Khơ Mú. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Phan Tuấn Anh 
 

Đề xuất