Triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử tiếng Anh

Vừa qua, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử UBDT.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Trước yêu cầu về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và yêu cầu truyền thông về công tác dân tộc phục vụ thông tin đối ngoại của UBDT, ngày 8/7/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định 376/QĐ-UBDT thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Trang thông tin tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử của UBDT. Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập là các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT tham gia phối hợp thực hiện.

Việc triển khai Trang tin nhằm cung cấp các thông tin đối ngoại giữa UBDT với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đồng bào DTTS, các chính sách dân tộc tới bạn bè quốc tế; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái từ các thế lực phản động; định hướng tuyên truyền cho Cổng Thông tin địa phương, các Bộ ngành, các cơ quan truyền thông…

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo cấu trúc nội dung Trang tin; đóng góp việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập. Để việc truyền thông trên Trang tin được triển khai hiệu quả, các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị cần xây dựng phương án kinh phí thực hiện thường xuyên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm; xây dựng quy chế hoạt động, trong đó thể hiện rõ cơ chế phối hợp giữa các Vụ, đơn vị; cấu trúc nội dung Trang tin cần xây dựng các mục, chuyên mục phù hợp với định hướng tuyên truyền của cơ quan; cần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của Tổ Biên tập, đảm bảo nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập về việc triển khai xây dựng Trang Thông tin tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, do việc triển khai có sự tham gia phối hợp của nhiều Vụ, đơn vị, vì vậy cần xây dựng quy chế phối hợp, quy trình biên tập tin bài và kế hoạch triển khai cụ thể. Phó Chủ nhiệm yêu cầu Trung tâm Thông tin tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa lại bảng phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên; hoàn thiện cấu trúc nội dung để sớm đưa Trang tin đi vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm