Người nhiễm HIV ở Bắc Kạn vẫn ngại công khai tình trạng bệnh

Bắc Kạn là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có tổng số dân là 304.000 người, trong đó số người nhiễm HIV tính đến hết năm 2014 là 2.402 người, có 1.358 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 527 bệnh nhân đã tử vong do AIDS. Riêng năm 2014, tại Bắc Kạn phát hiện 96 trường hợp nhiễm HIV mới; 8/8 huyện, thành phố và 11/122 xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV. Các trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS tập trung chủ yếu ở một số nơi có tệ nạn ma túy phức tạp như: thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, Chợ Đồn và có nguy cơ lây lan ra các xã vùng sâu, vùng xa.

Cấp phát thuốc methadone điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cấp phát thuốc methadone điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo ông Lục Văn Trường, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn, do địa hình miền núi, khoảng cách từ các xã triển khai dự án phòng, chống HIV/AIDS đến các địa điểm cung cấp dịch vụ tương đối xa nên số đối tượng được tiếp cận còn hạn chế. Trình độ dân trí chưa đồng đều giữa các vùng miền nên vẫn còn sự kỳ thị với người nghiện ma túy, nhiễm HIV. Do vậy, nhiều người nhiễm HIV còn ngại công khai tình trạng bệnh. Mạng lưới tham gia dự án phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu là kiêm nhiệm. Đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên còn hạn chế, ít kinh nghiệm, thiếu kỹ năng và thường xuyên thay đổi nên chưa đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của các bệnh nhân. Một số bệnh nhân điều trị methadone chưa tuân thủ điều trị, bỏ liều, tiếp tục sử dụng ma túy khi đã ổn định liều gây khó khăn cho cơ sở khi đánh giá giai đoạn điều trị. Những năm qua, nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Bắc Kạn chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung ương và các chương trình, dự án của nước ngoài.

Để giảm thiểu số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp cũng như sự ủng hộ của cộng đồng dân cư trong công cuộc phòng chống căn bệnh này./. 
 

Có thể bạn quan tâm