Ký kết ghi nhớ về tiết kiệm năng lượng giữa Việt Nam - Đan Mạch

Ký kết ghi nhớ về tiết kiệm năng lượng giữa Việt Nam - Đan Mạch
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Ngọc Hà- TTXVN
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Ngọc Hà- TTXVN

Bản ghi nhớ nêu rõ 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và 10 hình thức hợp tác. Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu tập trung vào: Xây dựng các quy định chuyên ngành làm cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ triển khai Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam; Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Xây dựng các chương trình và dự án mới liên quan đến việc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam, chiến lượng Tăng trưởng Xanh cũng như các chính sách và chiến lược quốc gia khác có tiềm năng nhận được sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài trợ quốc tế; Tăng cường năng lực chuyên môn... 

Có thể bạn quan tâm