Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên – Bình Phước đã cơ bản hoàn thành

	Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên – Bình Phước đã cơ bản hoàn thành

Tuyến đường này có tổng đầu tư hơn 30.011 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 8.584 tỷ, vốn ngân sách 1.250 tỷ, vốn huy động theo hình thức BT 11.623 tỷ và vốn huy động theo hình thức BOT 8.394 tỷ đồng.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Krông BúK (Đắk Lắk). Ảnh: Quang Huy- TTXVN
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Krông BúK (Đắk Lắk). Ảnh: Quang Huy- TTXVN

So với kế hoach, ttuyến đường đã hoàn thành, vượt trước tiến độ 19 tháng, góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.

 

Có thể bạn quan tâm