Tìm giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên

Tìm giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên

Hàng trăm đại biểu từ các tỉnh trong khu vực và đông đảo bà con nông dân ở vùng trọng điểm huyện Chư Sê và Chư Pưh về dự, ghi nhận được nhiều kinh nghiệm hay và thiết thực nhằm thực hiện tốt việc chỉ đạo và ứng dụng các biện pháp khoa học trong việc phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững trên từng địa bàn. 

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Văn Thông-TTXVN
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Văn Thông-TTXVN

Mục tiêu và giải pháp đặt ra trong diễn đàn lần này là đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, diện tích trồng hồ tiêu cả nước duy trì và ổn định ở mức 50.000 ha, trong đó chủ lực tập trung ở khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên chiếm đến 81% (41.500 ha). Diện tích hồ tiêu cho sản phẩm 47.000 ha, năng suất đạt bình quân 30 tạ/ha với tổng sản lượng đạt 140.000 tấn; trong đó, sản phẩm tiêu chất lượng cao đạt 90% với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1,2 - 1,3 tỷ USD. 

Để đath được mục tiêu trên, một số giải pháp quan trọng mà các địa phương có diện tích trồng hồ tiêu, nhất là ở khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên cần kiên quyết thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo tính bền vững của cây hồ tiêu. Trước hết, các tỉnh khẩn trương rà soát lại công tác quy hoạch sản xuất hồ tiêu trên địa bàn, xác định vùng trồng và có kế hoạch vận động nông dân từng bước giảm diện tích ở những vùng ít thích hợp và không thích hợp với cây hồ tiêu; hình thành vùng sản xuất hồ tiêu tập trung để có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng về thuỷ lợi, giao thông, xây dựng cơ sở thu mua, chế biến nhằm tiến tới sản xuất hồ tiêu an toàn, có thương hiệu. Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, tổ hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn, có biện pháp phòng ngừa dịch hại phát sinh, phát triển toàn vùng, không để dịch bệnh gây hại trên diện rộng. 

Có thể bạn quan tâm