Khai mạc Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135

Vừa qua, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc đã khai mạc Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135.
Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 nhấn mạnh: Chương trình 135 của Chính phủ đã được triển khai trong nhiều năm qua và trải qua 3 giai đoạn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc tổng hợp số liệu báo cáo việc thực hiện Chương trình 135 ở các cấp có liên quan chưa thực sự đồng nhất và khoa học.
Việc tổ chức Hội thảo nhằm hướng dẫn các cơ quan thường trực Chương trình 135 từ cấp Trung ương tới địa phương thực hiện tốt công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu và thống nhất theo hệ thống; xây dựng báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin và số liệu phản ánh rõ ràng những công việc đã thực hiện, việc chưa thực hiện, tiến độ thực hiện, giải ngân; tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; những giải pháp thực hiện.
Qua hội thảo, các học viên được trang bị kỹ năng cập nhật và tổng hợp công tác báo cáo thực hiện chương trình trên Trang tin Chương trình 135; cung cấp các kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thực hiện theo dõi, đánh giá và giám sát địa bàn quản lý; trang bị cho cán bộ tổng hợp trong Chương trình thực hiện việc báo cáo theo mẫu biểu quy định hiện hành; hỗ trợ cơ quan thường trực tại Trung ương và tỉnh/thành phố thực hiện giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình trong toàn bộ hệ thống các cơ quan thường trực...

Có thể bạn quan tâm