Thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi

Thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi

Chương trình nông thôn miền núi là chương trình có tính chất liên ngành, liên vùng, được thực hiện thông qua các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN


Đến nay, Chương trình nông thôn miền núi đã triển khai tại 62 tỉnh, thành phố, thực hiện 845 dự án, xây dựng
được 2.501 mô hình sản xuất. Chương trình đã huy động lực lượng cán bộ khoa học, công nghệ của trên 80 cơ quan khoa học - công nghệ trung ương và địa phương; chuyển giao được trên 4.700 lượt công nghệ và sản xuất, đào tạo hơn 11.000 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho khoảng 236 nghìn lượt nông dân… Chương trình đã sử dụng khoảng 128.500 lao động tại chỗ, giúp các địa phương góp phần giải quyết được tình trạng lao động dư thừa và tăng thu nhập cho người dân. 
Giai đoạn 2016-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ phấn đấu xây dựng trên 1.000 mô hình có hiệu quả, có quy mô phù hợp với từng địa bàn nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 25% mô hình thực hiện ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; chuyển giao trên 1.200 lượt công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với từng vùng, miền./. 


Có thể bạn quan tâm