Hà Nội: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở

Hà Nội: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở
Việc tăng cường năng lực trạm y tế xã sẽ đảm bảo cho mọi người dân đều có quyền được hưởng và được đảm bảo để có thể tiếp cận 76 dịch vụ y tế cơ bản và 241 danh mục thuốc kèm theo, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người dân. Thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản này sẽ là động lực để y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn nâng cao năng lực .

Gói dịch vụ y tế cơ bản tại Thông tư 39 vừa được Bộ Y tế ban hành gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị, áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã. Gói dịch vụ y tế cơ bản cho các dịch vụ khám chữa bệnh sẽ do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, Ngân sách Nhà nước sẽ chi trả cho các dịch vụ dự phòng và nâng cao sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản là giải pháp quan trọng thứ 2 để giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế. Giải pháp đầu tiên là bảo hiểm y tế toàn dân, đang được thực hiện hiệu quả, với tỷ lệ 84% dân số nước ta đã tham gia bảo hiểm y tế. Mọi người dân khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã. Việc xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cũng sẽ có tác dụng làm tăng cường trách nhiệm của các bên trong đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Tại Hà Nội, gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở sẽ được triển khai tại hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

Theo tổ chức Y tế thế giới, nếu tỷ lệ chi tiền túi của người dân khi đi viện lên tới trên 50% thì đó là một nền y tế rất mất công bằng. Chỉ tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đưa ra là tỷ lệ này phải đạt dưới 30%. Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2020 đạt dưới 35%. Thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản, tăng cường y tế cơ sở là một trong những giải pháp giúp cho việc chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, tiết kiệm được chi phí, vì 70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe là có thể giải quyết được từ tuyến y tế cơ sở.
Tuyết Mai 

Có thể bạn quan tâm