Hà Nội: Hỗ trợ bốn nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Hà Nội: Hỗ trợ bốn nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19
Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố năm 2020 với số tiền 650 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 65% nhu cầu vốn cần thiết bổ sung để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đóng góp, huy động nguồn lực toàn xã hội chung tay giúp đỡ người nghèo, khó khăn và thiếu việc làm vượt qua thời gian này.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố sau khi được cấp vốn cần chủ động phối hợp với các địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng để các đối tượng này khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và theo thứ tự ưu tiên.

Thành phố cũng nêu rõ thứ tự đối tượng ưu tiên để dễ thực hiện, trước tiên cho hộ được giãn nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh; kế tiếp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn; sau đó là các đối tượng chính sách khác và cuối cùng là cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động, nhất là những cơ sở nhiều lao động.

Còn đối với ngành nghề cho vay, ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19 như các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho biết đang chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo hội đoàn thể nhận ủy thác và phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng thụ hưởng, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách. Ngân hàng cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, không để phát sinh nợ xấu.

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, sau đợt giao vốn ủy thác này cần đánh giá hiệu quả và cách làm, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục bố trí vốn đợt tiếp theo từ nguồn kết dư ngân sách thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
 
Nguyễn Văn Cảnh

Có thể bạn quan tâm