Hà Nội cần khoảng 1 nghìn tỷ đồng bổ sung vốn vay cho hộ nghèo

Hà Nội cần khoảng 1 nghìn tỷ đồng bổ sung vốn vay cho hộ nghèo
Bà Lê Thị Đức Hạnh cũng cho biết, rà soát của Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội cùng chính quyền địa phương cho thấy nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 là chăn nuôi, buôn bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ, y tế, vận tải với dư nợ 2.384 tỷ đồng, chiếm 28% tổng dư nợ của chi nhánh.

Chỉ riêng đối tượng cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã lên tới 30.400 khách hàng với dư nợ 1.168 tỷ đồng. Trong số này có 25.000 khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh với dự kiến mức cho vay 40 triệu đồng/hộ. Như vậy, nhu cầu vốn vay cần bổ sung là 1.000 tỷ đồng.

Mới đây, Hà Nội đã ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội năm 2020 (đợt 1) là 650 tỷ đồng để đáp ứng khoảng 65% nhu cầu vốn cần thiết bổ sung để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do COVID -19.
Mộc Miên

Có thể bạn quan tâm