Dân tộc K’ho

 
Thổi tù và trong ngày hội
 
Người K’ho sống chủ yếu bằng làm rẫy và trồng lúa nước. Người K’ho định cư trong các buôn và chuyên canh cây cà phê, dâu tằm. Người K’ho ở trong những ngôi nhà sàn dài, hai mái uốn lợp tranh, có vách phên nghiêng ra ngoài để chống lạnh, phía trước cửa có cầu thang lên xuống. Mọi sinh hoạt của gia đình đều diễn ra xung quanh bếp lửa. Bàn thờ được đặt ở vị trí trang trọng và tôn nghiêm nhất trong nhà.

Ngày hội leo núi
Giã gạo chày đôi

Mỗi buôn của người K’ho thường là bà con họ hàng gần xa với nhau. Người K’ho theo chế độ mẫu hệ, người con gái đóng vai trò chủ động trong hôn nhân, sau hôn lễ, người con trai về ở bên nhà vợ. Người K’ho quan niệm có nhiều vị thần.
Người K'ho

 


Đề xuất