Cà Mau phát triển mới và tiêu chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ OCOP

Bánh phồng tôm NACAMA tôm đất. Ảnh: ocop.nongnghiepcamau.vn
Bánh phồng tôm NACAMA tôm đất. Ảnh: ocop.nongnghiepcamau.vn

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau phấn đấu phát triển mới và tiêu chuẩn hóa 120 sản phẩm, dịch vụ; công nhận ít nhất 5 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đạt 5 sao và ít nhất 90 sản phẩm đạt 3 - 4 sao.

Cà Mau phát triển mới và tiêu chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ OCOP ảnh 1Bánh phồng tôm NACAMA tôm đất. Ảnh: ocop.nongnghiepcamau.vn

Đồng thời, tỉnh phát triển, nâng cấp 65 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; đào tạo 100% cán bộ OCOP các cấp; 100% cán bộ lãnh đạo đương nhiệm các chủ thể OCOP và 100% người lao động OCOP với trình độ phù hợp cho từng đối tượng...

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình theo lộ trình từng năm.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau đang khẩn trương rà soát, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, tiềm năng, ưu tiên những sản phẩm ý tưởng mới; hỗ trợ chủ thể lập hồ sơ tham gia chương trình OCOP; tuyên truyền vận động các loại hình doanh nghiệp tham gia. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa phương, các đặc sản, sản phẩm truyền thống, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của đề án OCOP tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với những quan điểm, định hướng của trung ương và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh Cà Mau.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện thành phố chỉ đạo phát triển sản phẩm OCOP từ các sản phẩm tiềm năng của các địa phương. Chủ thể các sản phẩm OCOP của tỉnh quan tâm nâng hạng sản phẩm lên cao hơn; tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo tinh thần không chạy theo số lượng mà coi trọng chất lượng và nhất là các sản phẩm có vị thế cao, cạnh tranh được trên thị trường trong và ngoài nước.

Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm được công nhận, chứng nhận từ 3 sao trở lên. Trong số đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao, vượt 230% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các hội chợ, hội thảo khoa học, diễn đàn trong nước và quốc tế, tổ chức hội chợ và diễn đàn kết nối giao thương cấp tỉnh.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm