Nghệ An tìm hướng sản xuất nông nghiệp khi khô hạn kéo dài

Đồng ruộng ở Nghệ An  xác xơ do khô hạn. Ảnh: Văn Nhật- TTXVN

Thống kê của ngành nông nghiệp Nghệ An cho thấy, tỉnh có 96 hồ chứa nước do doanh nghiệp quản lý hiện chỉ có 4 hồ đầy nước, còn lại 82 hồ mực nước chỉ đạt khoảng 50%. Nhiều hồ do địa phương cấp huyện, xã quản lý mực nước đang rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Mực nước xuống thấp, nắng hạn kéo dài làm cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều địa phương của các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu… xuất hiện tình trạng ruộng đồng khô, nứt nẻ, không thể đưa vào sản xuất mặc dù đã vào chính vụ sản xuất một số loại cây trồng.

Tại huyện Đô Lương, theo kế hoạch vụ Hè Thu sẽ gieo cấy trên 7.000 ha lúa nhưng đang có 1.100 ha thiếu nước không thể gieo cấy. Huyện Tân Kỳ theo kế hoạch gieo cấy 4.700 ha lúa nhưng đang có trên 620 ha bị thiếu nước.

Hiện nay, trước tình trạng nắng nóng, khô hạn đang tiếp tục kéo dài, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương điều tiết nguồn nước hợp lý gắn với hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm. Tỉnh cũng cho phép một số địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng ít sử dụng nước, có khả năng chịu hạn cao vào trồng trên đất lúa.

Các địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo nông dân thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ xuân và chuẩn bị đủ giống, phân bón cho sản xuất vụ Hè Thu – vụ Mùa năm 2019 đảm bảo kịp thời vụ. Riêng cây lúa, một số địa phương đưa ra phương án chỉ bố trí diện tích lúa Hè Thu trên những vùng đảm bảo nước tưới đến cuối vụ, nếu không đảm bảo được nguồn nước sẽ chuyển sang trồng cây hàng năm khác và chỉ đạo những vùng lũ gieo cấy sớm để thu hoạch trước ngày 30/8, tránh lũ sớm vào đầu tháng 9/2019.
Nguyễn Văn Nhật


Đề xuất