Mô hình nuôi dê nhốt cho hiệu quả kinh tế cao

Từ khi chuyển sang mô hình nuôi dê nhốt, gia đình ông Kha Tân Nguyệt, người dân tộc Thái ở bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã không phải vất vả chăn, thả đàn dê nữa mà mỗi năm vẫn bán được hai lứa cho thu nhập hàng chục triệu đồng/lứa.

 

Ông Kha Tân Nguyệt đang cho dê ăn.

 

Mô hình kinh tế nuôi nhốt dê giúp gia đình ông Nguyệt cải thiện đời sống rõ rệt.

 Đề xuất