Xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tên miền Báo điện tử Gia đình Việt Nam.

Theo quyết định số 24/QĐ-XPVPHC, Báo điện tử Gia đình Việt Nam có Giấy phép hoạt động báo chí số 384/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 18/9/2013, cho phép hoạt động với tên miền là: www.giadinhvn.vn và www.giadinhxahoi.vn. 

Tuy vậy, Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã hoạt động báo điện tử tại địa chỉ tên miền www.giadinhonline.vn, không xin phép cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 

Hành động này vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản./. Đề xuất