Xã thứ 5 của Cần Thơ đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới

Bộ mặt nông thôn xã Giai Xuân đã thay đổi nhanh chóng: kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, y tế, giáo dục, môi trường được quan tâm đúng mức, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân của người dân đến cuối năm 2014 đạt 29 triệu đồng. Xã đã đạt 20/20 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Có thể bạn quan tâm