Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao khóa họp 28 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Tố Uyên -TTXVN 

Tại khóa họp này, khoảng 40 dự thảo nghị quyết về các vấn đề đa dạng liên quan đến quyền con người sẽ được các nước giới thiệu và Hội đồng Nhân quyền xem xét, thảo luận và thông qua. Hiện Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016, và mới được các nước ASEAN tín nhiệm tái cử làm Đồng Điều phối viên của ASEAN tại cơ quan này.


Đề xuất