Trung ương Đoàn phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi 2015

Trung ương Đoàn phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi 2015
 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng đại biểu Đoàn Thanh niên đã trồng 120 cây Báng dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên cũng trồng hơn 3.500 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển.

Có thể bạn quan tâm