Trao 180 suất học bổng Vừ A Dính cho phụ nữ và học sinh nghèo tỉnh Kon Tum

Tại huyện Kon Plông, đoàn đã trao 50 suất quà, trị giá 500 ngàn đồng/suất cho 50 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của huyện; trao 80 suất quà cho 80 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt , trong đó 35 suất trị giá 800 ngàn/suất cho học sinh tiểu học, 45 suất trị giá mỗi suất 1 triệu đồng/suất cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Tại thành phố Kon Tum, đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho 50 phụ nữ nghèo, trị giá 500 ngàn/suất.


Đề xuất