Tổng Vụ trưởng Quốc phòng Israel thăm Việt Nam

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Dan Harel, Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Ixraen đang thăm và làm việc tại nước ta. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Israel; đồng thời khẳng định, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam – Israel trong những năm qua đã không ngừng phát triển tốt đẹp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng của mỗi nước nói riêng cũng như của khu vực và thế giới nói chung. 

Hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề an ninh thế giới và khu vực cùng quan tâm; trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam -Israel./. Đề xuất