Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Australia và New Zealand

Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Lao động –Thương binh và Xã hội. 

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện với hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. /. 

Có thể bạn quan tâm