Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong những thành tựu chung của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam có những đóng góp hết sức quan trọng. Quân đội đã luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, với chế độ; luôn kiên định vững vàng, chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng, luật pháp của Nhà nước, đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là quân đội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, tiếp thu nhanh, làm chủ được phương tiện, vũ khí hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó, quân đội nhân dân cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế, xây dựng nông thôn mới, giúp dân trong phòng tránh thiên tai, bão lũ, cứu hộ cứu nạn… 

Nhấn mạnh nhận định tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, có những diễn biến khó dự báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng ta không có cách nào khác là phải thực hiện bằng được 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mặt khác phải giữ cho được ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”. 

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp lãnh đạo trong quân đội liên hệ và làm rõ hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong năm 2015. Trước hết là làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đồng thời làm tốt hơn nữa việc tiếp nhận, làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, kỹ thuật hiện đại để tăng tiềm lực quốc phòng, sức mạnh tác chiến, khả năng tự vệ.

Đề xuất