Thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. 
Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh. 


Đề xuất