Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với TTXVN, VTV, VOV

Toàn cảnh lễ ký. Ảnh: Nguyễn Dân
Sáng 8/4, Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giai đoạn 2015-2019 đã diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thời gian qua, các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là 3 cơ quan truyền thông cấp quốc gia: TTXVN, VTV, VOV đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước thông qua diện bao phủ toàn quốc, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin. Điều này góp phần quan trọng làm cho nhân dân hiểu đúng đường lối chính sách của Đảng, thực tiễn phát triển đất nước; động viên, khuyến khích các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là những nội dung gắn bó mật thiết với chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có chương trình phối hợp lần lượt với 3 cơ quan: TTXVN, VTV, VOV. Sự phối hợp này góp phần quan trọng giúp MTTQ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2014, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Từ kết quả đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo 3 cơ quan: TTXVN, VTV, VOV trong thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa 4 cơ quan trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng của các cơ quan truyền thông quốc gia.
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với TTXVN, VTV, VOV. Ảnh: Nguyễn Dân
Chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TTXVN, VTV, VOV nhằm giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TTXVN, VTV, VOV phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan tuyên tuyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tuyên truyền về Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019.
TTXVN, VTV, VOV tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”…
TTXVN, VTV, VOV chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị...
Những nội dung phối hợp từ năm 2015 đến năm 2019 sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện hàng năm./. 


 


Đề xuất