Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng chương trình hành động cụ thể xóa đói, giảm nghèo vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Theo Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ, năm 2014, các tỉnh trong vùng đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp của Chính phủ, phát huy nội lực của từng địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế trong vùng tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng đạt 8,14%, (chưa tính các huyện phía tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Sản lượng lương thực đạt trên 4,1 triệu tấn, bình quân đầu người đạt gần 465 kg/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 24,7 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2013. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện; tỷ lệ huy động trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi tới trường đạt trên 97%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 17,9%, giảm 4,6% so với năm 2013. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...
Công tác phát triển đảng viên được các địa phương quan tâm triển khai đạt kết quả tốt, nhất là ở những thôn bản chưa có hoặc có ít đảng viên.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, đó là đời sống của một bộ phận người dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trình độ và năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Tình trạng di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2015, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, có chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng. Các địa phương trong vùng cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động cụ thể chống đói nghèo, hướng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tích cực áp dụng khoa học công nghệ để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phát triển và bảo vệ rừng...
Phó Thủ tướng cho rằng, quy hoạch dân cư biên giới là vấn đề cần phải đặt ra hiện nay, phải quy hoạch đầu đi, đầu đến chủ động hơn, lồng ghép các chương trình xóa đói giảm nghèo; chú trọng công tác dân vận, thay đổi cách tuyên truyền vận động, không để đồng bào mất lòng tin, không để dân đói, bệnh tật xảy ra.
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần hết sức chú ý đến việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đảng, xóa các thôn bản "trắng" đảng viên. Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng cần kiểm soát chặt chẽ an ninh biên giới, không để ma túy, heroin thẩm lậu vào nội địa; triệt phá các đường dây buôn bán người, buôn bán hàng lậu; không để các thế lực thù địch móc nối hoạt động gián điệp, hình thành lực lượng chính trị đối lập ở Tây Bắc cũng như hoạt động tà đạo trái phép. Chính quyền địa phương cần chú trọng giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, đoàn kết./.


Đề xuất