Phiên họp thứ 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung xây dựng luật

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)


Phiên họp thứ 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng 19/1 tại Hà Nội.

Phần lớn thời gian của phiên họp sẽ dành cho công tác xây dựng pháp luật. Các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật thú y (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban thường vụ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm thi hành Luật tổ chức Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015; việc điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Phiên họp thứ 34, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ làm việc đến ngày 21/1./.
 
 


Đề xuất