Phiên họp thứ 19 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 19 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật trên phải nhằm mục tiêu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đặc biệt là bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật quy định về hoạt động của các cơ quan tư pháp, Bộ luật hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự đã và đang được sửa đổi, ban hành. Các dự án luật lần này được xây dựng, sửa đổi còn phải nhằm giải quyết cho được những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và hoạt động tố tụng, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế, và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc đang đàm phán. Quá trình soạn thảo, xây dựng các dự án luật này cũng phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm