Phê duyệt quy hoạch hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh -Mộc Bài

Làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ( Lạng Sơn). Ảnh; TTXVN

Mục tiêu chung nhằm phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài cùng với các hành lang, vành đai kinh tế và các cực tăng trưởng đã xác định (hai hành lang, một vành đai Bắc Bộ và hành lang Đông-Tây, các thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm) tạo thành khung cơ bản trong tổ chức lãnh thổ quốc gia, trong đó đặc biệt quan trọng là hình thành khung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cả nước. Đồng thời, phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trên toàn tuyến hành lang, đặc biệt là các đô thị lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương khác trong cả nước. Kinh tế toàn tuyến chiếm tới 70% tổng GDP quốc gia. 

Một góc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: TTXVN


Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2020, toàn tuyến có quy mô kinh tế khoảng 200-220 tỷ USD (chiếm khoảng 70% tổng GDP quốc gia) và chiếm khoảng 80% dân số đô thị tăng thêm trong cả nước ở thời kỳ từ nay đến năm 2020; phấn đấu chiếm khoảng 46% khối lượng vận tải biển và khoảng 70% khối lượng hàng hóa vận chuyển Bắc-Nam vào năm 2020, thu hút khoảng 9,0-9,5 triệu khách quốc tế và 40-41 triệu khách nội địa với doanh thu đạt 15-16 tỷ USD. Đề xuất