Phạt VTV vì thông tin sai sự thật trong chương trình "Điều ước thứ 7"

Theo Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC, với sai phạm trên, Đài Truyền hình Việt Nam bị phạt hành chính 40 triệu đồng. Tuy nhiên, quyết định này có áp dụng tình tiết giảm nhẹ với Đài Truyền hình Việt Nam vì Đài đã kịp thời phát hiện sai phạm, thực hiện cải chính thông tin sai sự thật trong chương trình phát sóng ngày 17/1/2015; đồng thời đã nghiêm túc xử lý sai phạm, tạm dừng phát sóng chương trình “Điều ước thứ 7” để chấn chỉnh công tác sản xuất, tạm đình chỉ công tác đối với biên tập viên và đạo diễn phụ trách chương trình để kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật. Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết vụ việc. 


Đề xuất