Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được đón Tết trong nhà mới

72 hộ trên ở 4 làng: Kon Hra Chót, Kon Tum Knăm, Plei Tnia và Plei Đôn đã được thành phố tái định cư tại thôn 4, xã Hoà Bình. Mỗi hộ được cấp một căn nhà rộng khoảng 30 m2, có giá trị khoảng 60 triệu đồng và 1 ha đất để trồng cao su, cây ăn quả, rau màu. Tại nơi ở mới, chính quyền cũng đã xây dựng hoàn thiện hệ thống đường điện, giao thông, nước sinh hoạt cho bà con.

Có thể bạn quan tâm