Nhân rộng các mô hình trồng rau an toàn giúp tăng thêm thu nhập cho đồng bào dân thiểu số ở Kỳ Sơn

Mô hình trồng dưa leo với giống bản địa đặc trưng của người Thái được triển khai tại xã Hữu Kiệm phát triển tốt, cho năng suất và giá thành ổn định

Mô hình trồng dưa leo với giống bản địa đặc trưng của người Thái được triển khai tại xã Hữu Kiệm phát triển tốt

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân xã Hữu Kiệm kiểm tra quá trình phát triển và chăm sóc giống dưa leo bản địa đặc trưng của người Thái ở địa phương. 


Đề xuất