Lợi thế phát triển chăn nuôi bò sữa của Hà Nội

Hà Nội hiện có tổng đàn bò sữa là 15.504 con (tăng 50% so với năm 2010), năng suất sữa đạt 5 tấn/con/chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 2010).
Hà Nội hiện có tổng đàn bò sữa là 15.504 con (tăng 50% so với năm 2010), năng suất sữa đạt 5 tấn/con/chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 2010).

Hà Nội là Thủ đô song vẫn có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển chăn nuôi bò sữa. Hiện sản lượng sữa bò tươi trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu tiêu thụ của người dân. Để phát triển chăn nuôi bò sữa, Hà Nội sẽ tiếp tục chăn nuôi bò sữa tập trung theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư, trong đó tập trung phát triển ở một số huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế như: Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ …; Áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là công tác cấy truyền phôi, lai tạo giống bằng tinh bò sữa cao sản nhập ngoại, tinh phân ly giới tính nhằm tăng nhanh tiến bộ di truyền, năng suất và chất lượng sữa. Hiện nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn Hà Nội là 15.504 con (tăng 50% so với năm 2010), năng suất sữa đạt 5 tấn/con/chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 2010). Tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) phát triển theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (Đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%).

Lợi thế phát triển chăn nuôi bò sữa của Hà Nội ảnh 1Hà Nội hiện có tổng đàn bò sữa là 15.504 con (tăng 50% so với năm 2010), năng suất sữa đạt 5 tấn/con/chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 2010).

Thu Hải

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm