LHQ cảnh báo 2 tỷ người trên thế giới không có nước uống an toàn

Trẻ em lấy nước tại Jammu, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo ghi nhận những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong việc giúp đỡ các cộng đồng dân cư nghèo khó nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi đề cập đến chất lượng nước uống và hệ thống vệ sinh mà các gia đình thuộc cộng đồng dân cư này được tiếp cận. 

 Trẻ em lấy nước tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân lấy nước tại Tây Sulawesi, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

 Trẻ em lấy nước tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVNĐề xuất