Làng nghề bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo

Công đoạn phơi bánh tráng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Hình thành vào cuối thế kỷ thứ 15, với một vài hộ sản xuất mang tính nhỏ lẻ ban đầu, đến nay làng nghề đã có 174 hộ tham gia sản xuất, trong đó có trên 60 hộ chuyên làm nghề bánh tráng, bánh ướt, qua đó góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong làng.
 
Người dân làng Lựu Bảo phơi bánh tráng. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Làm bánh tráng, bánh ướt đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Làng nghề truyền thống bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo được công nhận là làng nghề thủ công truyền thống từ năm 2014. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Hồ Cầu
 

Đề xuất