Làm giàu nhờ trồng hoa công nghệ cao

Từ một gia đình thuộc hộ nghèo, đến nay anh Pang Ting Sin đã có một vườn hồng cho thu nhập đáng mơ ước
 
Trước đây, gia đình anh trồng rau, quả nhưng thu nhập không ổn định. Quyết tâm thay đổi phương thức canh tác truyền thống, anh mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng hoa hồng áp dụng công nghệ cao.

Anh Pang Ting Sin là người K'Ho đầu tiên chuyển đổi cây trồng sang hướng nông nghiệp công nghệ cao và đã thành công

Từ 2.000 m2 ban đầu, đến nay diện tích trồng hoa của gia đình anh đã tăng lên 6.000 m2. Hoa có màu sắc đẹp, bán được giá. Hiện nay, hoa hồng của gia đình anh được các đầu mối thu mua hoa ở Đà Lạt bao tiêu toàn bộ với giá khoảng 900 đồng/cành. Mỗi tháng anh thu hoạch từ 300.000 - 400.000 cành hoa hồng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng.

Anh Pang Ting Sin hiện có khoảng 6 sào hoa hồng

Hiện tại, gia đình anh rất nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng hoa với các hộ đồng bào trong vùng để cùng nhau có một hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập.


Đề xuất