Lai Châu: Nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh niên

Tỉnh Lai Châu có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do địa hình hiểm trở, đời sống nhân dân còn khó khăn nên nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thanh thiếu niên. Để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, thời gian qua, Lai Châu luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Để làm tốt việc này, hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, tổ hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý tại các câu lạc bộ thanh niên đã được tỉnh thành lập và mở rộng. Toàn tỉnh hiện có gần 400 báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; gần 950 tuyên truyền viên cấp xã; hơn 150 đội tuyên truyền thanh niên; 200 câu lạc bộ thanh niên với pháp luật… Đặc biệt, trưởng bản, đoàn thanh niên và người có uy tín trong cộng đồng đã đóng góp đắc lực trong công tác phổ biến pháp luật, làm chuyển biến hành vi, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2014, Lai Châu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được hơn 5.000 cuộc cho trên 98.400 lượt thanh niên, tiêu biểu là các huyện Phong Thổ, Tam Đường.

Có thể bạn quan tâm