Kỹ thuật trồng dưa hấu

* Thời vụ:

- Vụ Đông Xuân: 2 vụ, gồm: vụ dưa gieo từ ngày mồng 5 đến ngày 15 tháng 10 (dương lịch) và vụ dưa gieo từ ngày mồng 10 đến ngày 20 tháng 11 (dương lịch).
- Vụ Xuân Hè: gieo từ tháng 2 (dương lịch), thu hoạch cuối tháng 4 (dương lịch).

Đào hốc, gieo hạt trồng dưa hấu  trên luống đôi hoặc luống đơn 

* Cách trồng:

 Đất trồng dưa phải được cày bừa kỹ, bón vôi trước khi lên luống. Trồng dưa trên luống đơn, mỗi hốc trồng 2 dây, hốc cách nhau 40 - 50 cm, trồng 1 hàng. Đối với luống đôi, mỗi hốc trồng 1 dây, hốc cách nhau 40 - 50 cm, trồng 1 hàng trên mỗi luống. 1.000 m2 đất cần 40 - 50 gram hạt giống. Sau khi xử lý hạt giống có thể gieo hạt trong bầu hoặc gieo thẳng. Gieo 2 hạt/hốc trực tiếp lên luống trồng. Khi cây có 4 - 5 lá thật (8 - 10 ngày sau khi gieo) thì tỉa bỏ cây yếu, mỗi hốc chỉ để lại 1 cây khoẻ, đồng đều, không bị sâu bệnh.

Khi mới gieo hạt cũng như khi cây còn bé nên dùng tấm nilon mặt trên có ánh bạc để phủ lên luống giúp bảo vệ cây 

* Chăm sóc:

Lượng phân dùng cho 1 ha đất trồng dưa: từ 20 - 30 tấn  phân chuồng, 230 - 250 kg urê, 170 kg clorua kali (KCl), 400 kg super lân, 50 kg DAP, 300 kg phân dơi hoặc tôm cá.

- Bón lót: Toàn bộ phân super lân, DAP, phân dơi, phân chuồng (nếu có), 50 kg urê và 40 kg clorua kali. - Bón thúc lần 1 (10 - 15 ngày sau khi trồng): 100 kg urê + 40 kg clorua kali.
- Bón thúc lần 2 (20 - 25 ngày sau khi trồng): 50 kg urê + 20 kg clorua kali. Chú ý: Có thể dùng phân hỗn hợp NPK (16 - 6 - 8) với lượng 500 kg/ha để thay thế phân đơn. Không dùng chất kích thích tăng trưởng ở giai đoạn phát triển quả vì dễ gây rỗng ruột, xốp quả, quả bị chua và dễ hư trong bảo quản. Mỗi lần bón phân nên kết hợp làm cỏ, vun gốc.

Khi thu hoạch dưa cần cắt cuống quả dài 2 cm, để dưa nơi thoáng mát từ 10 - 15 ngày, giúp dưa ngọt hơn trước khi đưa vào sử dụng 

* Thu hoạch: Dưa hấu sau khi trồng được 80 - 85 ngày, khi vỏ quả láng bóng, gân hiện rõ, phần tiếp xúc với đất có màu vàng, 80% dây đã héo lá thì có thể thu hoạch.   


Đề xuất