Hợp tác phát triển các địa phương của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Khẳng định sự liên kết hợp tác phát triển giữa các tỉnh dựa trên nhu cầu, lợi ích và lợi thế của các địa phương, hội nghị xác định lĩnh vực hợp tác, liên kết tập trung vào đầu tư, thương mại và du lịch, trong đó du lịch là hướng ưu tiên mở đường cho thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, hội nghị khuyến khích ngoài việc tham gia cơ chế hợp tác chung, các tỉnh tăng cường tìm hiểu tiềm năng lẫn nhau, hướng đến các chương trình hợp tác song phương vì lợi ích giữa các bên.

Các Trường đoàn chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Hội nghị cũng đạt được “Tuyên bố chung Kon Tum”, khẳng định sẽ nỗ lực hành động, hưởng ứng sáng kiến của tỉnh Kon Tum thông qua việc tham gia và thúc đẩy “Hợp tác phát triển giữa các tỉnh thuộc ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan” đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì và làm phong phú quan hệ giữa ba quốc gia. 

Đề xuất