Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc

Hội thảo đã đánh giá tổng quan về tiềm năng, lợi thế khó khăn, thách thức của tỉnh Hà Giang. Đồng thời cùng đề ra mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc, để trao đổi cung cấp các thông tin về Hội thảo đã đánh giá tổng quan về tiềm năng, lợi thế khó khăn, thách thức của tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng và đề ra được những nhiệm vụ quan trọng trong mối liên kết vùng trong giai đoạn tới, tạo diễn đàn cho các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết đầu tư phát triển vùng Đông Bắc, Tây Bắc.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong những năm qua Chính phủ đã quan tâm toàn diện đến vùng Tây Bắc trong đó có Hà Giang. Nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, các chương trình dự án ODA do các tổ chức quốc tế tài trợ trong thời gian qua được sử dụng hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của vùng Tây Bắc nói chung và đối với tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc và của Việt Nam đã cam kết và quyết tâm thực hiện. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm quan các sản phẩm thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, trong những năm qua liên kết nội vùng và liên vùng còn hạn chế trong tư duy phát triển nền kinh tế thị trường ở các cấp chính quyền nói chung và các tỉnh trong Đông Bắc, Tây Bắc nói riêng. Để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc theo hướng bền vững và phù hợp với quy hoạch vùng đã được phê duyệt, Phó Thủ tuớng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Giang và các tỉnh trong vùng Đông Bắc, Tây Bắc cần đổi mới công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch theo hướng chất lượng, sát thực, hiệu quả. 


Đề xuất