Hậu Giang phòng ngừa tai nạn lao động và phòng, chống cháy nổ

Với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ năm 2015 tại Hậu Giang diễn ra từ ngày 17 - 23/3/2015.
Trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng, ý thức các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, cơ quan, hộ gia đình trong việc phòng, chống cháy nổ được nâng lên.
Tuy nhiên, ở một số nơi, người dân vẫn xem nhẹ vấn đề này, đặc biệt ở thời điểm hiện nay đang vào cao điểm mùa khô nhưng tình trạng đốt đồng, rơm rạ đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, ô nhiễm môi trường sống…

Đề xuất