Giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015

Toàn cảnh giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong năm qua của báo chí cả nước; chúc các nhà báo lão thành cùng những người làm báo cả nước năm mới sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo, đạt nhiều thành công mới. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015” Ảnh: An Đăng – TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm quan trọng - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; kỷ niệm nhiều sự kiện quan trong của đất nước. Đặc biệt, năm 2015 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tổ chức vào đầu năm 2016. Với người làm báo, năm 2015 còn là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam… Nhiệm vụ đặt ra cho công tác báo chí năm nay rất nặng nề, đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả, cả về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin tuyên truyền… Đây cũng là điều kiện, cơ hội để những người làm báo thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, sức sáng tạo để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả xã hội tích cực. 

Tại buổi giao ban đầu Xuân này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ cảm ơn đội ngũ người làm báo cả nước đã góp phần quan trọng để công tác điều hành của Chính phủ được hiệu quả, việc đảm bảo an ninh quốc phòng, tình hình kinh tế-xã hội… có những tiến bộ nhiều mặt, rõ nét hơn. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và  phát biểu tại giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015”. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Trong năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong báo chí tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp và cùng cả nước đổi mới nhiều hơn nữa; làm tốt chức năng thông tin tuyên tuyền, cổ động, phê bình, góp phần tích cực trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý kinh tế. Báo chí tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh thời đại để ủng hộ công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; ủng hộ Chính phủ xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường kỷ cương. Cùng với việc nêu gương tốt, báo chí cần tăng cường đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, chống tham nhũng, lãng phí; có tiếng nói, thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, tham gia của nhân dân; tăng cường phê bình, phản biện để báo chí thực sự là tiếng nói của nhân dân, chính quyền là chính quyền của nhân dân. 


 


Đề xuất